26-03-2020

Animaties van de zandsuppletie bij het Amelander Zeegat

Baggeren is meer dan alleen 'een gat graven'. Het baggeren kan ook onderdeel uitmaken van een proces om belangrijke vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld in de zoektocht naar een natuurlijker manier van het beschermen van onze zeekust.

 

Deze korte video laat animaties zien van hoe (morfologische en ecologische) metingen en analyses hebben geleid tot een keuze voor een specifieke zandsuppletie op een zandbank voor de kust van Ameland, aan zeezijde. Dit pilot project was onderdeel van het kustbeschermingsprogramma ‘Kustgenese 2.0’ van Rijkswaterstaat, waarin wordt onderzocht hoe de Nederlandse zeekust op een natuurlijke manier duurzaam kan worden beschermd tegen een rijzende zeespiegel.

 

 

Bekijk de video op ons YouTube kanaal, dat kan door te klikken op onderstaande link:

 Animatie video van zandsuppleties bij Amelander zeegat