08-03-2018

Nieuw project voor innovatieve Piping Control

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel voeren wij in maart 2018 met de innovatieve Piping Control een maakbaarheidsproef uit. De maakbaarheidsproef wordt uitgevoerd in het kader van de dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel. 

 

De proef omvat het aanbrengen van 50 m geotextiel op een proeflocatie nabij de dijkverbetering om te bewijzen dat het VZG succesvol aangebracht kan worden. De proeflocatie bevat een gelijkwaardige bodemopbouw als het tracé waar het geotextiel langs het Twentekanaal verwerkt moet worden.
Het geotextiel wordt ‘real-time’ gemonitord. Hiermee is er een continue controle op de aanvoer van zand en klei en bewaken we de snelheid van de machine.

 

Na een succesvolle maakbaarheidsproef komt Piping Control in aanmerking voor het aanbrengen van 1200 m geotextiel langs het Twentekanaal. 

 

De resultaten van de proef, met een presentatie van de ontwikkelde technieken, worden door het Waterschap Rijn en IJssel op een Kennisdag gepresenteerd. 

 

Ontwikkeling Piping Control
In 2013 heeft het Waterschap Rivierenland de markt benaderd om een methode te ontwikkelen voor het aanbrengen van dit geotextiel. Van den Herik Sliedrecht heeft deze aanbesteding gewonnen door met het beste idee en uitwerking van een mogelijke aanbrengtechniek te komen: ‘Piping Control’. Een in eigen huis ontwikkelde, innovatieve methode om het geotextiel verticaal in de (teen van de) dijk aan te brengen. Piping Control is een diepdrainage machine die in één werkgang het doek ondergronds uitvouwt waarbij het doek direct aan weerszijden wordt aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem.

Piping Control

Film toepassing Piping Control

 

Dijkverbetering Twentekanaal
De dijkverbetering Twentekanaal omvat het versterken van in totaal 1900 m dijk aan de noord- en zuidzijde van het Twentekanaal. De dijkverbetering is nodig om de veiligheid van het gebied te waarborgen. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige dijk niet volledig voldoet aan de vereiste sterkte. Meer informatie hierover vind je op de website van het Waterschap Rijn en IJssel.

 

Meer weten over Piping Control?
Wil je meer te weten komen over Piping Control, bezoek dan deze website voor uitgebreide informatie over deze innovatieve oplossing.