31-05-2017

Officiële oplevering Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam

Vandaag is de Flakkeese Spuisluis officieel opgeleverd. Daarmee is de verbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer hersteld en verbetert de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer.

 

Medio 2016 is de combinatie Van den Herik - Spie, in opdracht van Rijkswaterstaat, gestart aan de uitvoering van het project 'Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis'. Van den Herik nam het waterbouwkundige deel voor haar rekening. Spie heeft de pompinstallaties en de elektrotechnische bedienings- en besturingsinstallaties gemodificeerd en vernieuwd.

 

Uniek aan de uitvoeringsmethode was het gedeeltelijk droogleggen van de Grevelingen.

 

Verbetering waterkwaliteit
De Flakkeese Spuisluis ligt in de Grevelingendam en vormt door middel van zes kokers een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Door de tweezijdige verbinding tussen de wateren kan het Grevelingenmeer worden ververst met water uit de Oosterschelde. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water en verbetert de waterkwaliteit in het oostelijk deel van het Grevelingenmeer.

 

Foto: Rijkswaterstaat