16-11-2018

Van den Herik ontvangt Gouden Innovatie Pluim

Van den Herik-Sliedrecht heeft van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterschap Rijn en IJssel het certificaat Gouden Innovatie Pluim ontvangen. Tijdens de kennisdag voor het pilot-project Twentekanaal kreeg het bedrijf deze onderscheiding voor het succesvol aanbrengen van Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG). Tijdens een proef is aangetoond dat het VZG onbeschadigd, niet versmeerd en op diepte is aangebracht. Op basis van de prijs- en kwaliteitverhouding heeft Van den Herik het pilot-project Twentekanaal aangenomen. Dit betekent dat zij in 2019 VZG gaan aanbrengen langs het Twentekanaal achter de dijk.

 

Piping Control
Als sinds 2013 is Van den Herik bezig met het ontwikkelen van een methode om VZG aan te brengen. In 2015 is met de in huis ontwikkelde methode ‘Piping Control’ VZG aangebracht voor Waterschap Rivierenland. Sinds die tijd is het systeem steeds verder verbeterd. Waterschap Rijn en IJssel heeft met een aanbesteding de markt verder uitgedaagd de techniek door te ontwikkelen zodat VZG rondom obstakels en kunstwerken aangebracht kan worden.

 

Kennisdag
De komende jaren moeten er in Nederland veel dijken versterkt worden om piping te voorkomen. De huidige methode zijn kostbare oplossingen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stimuleert daarom innovaties op dit gebied. Naast VZG stond de kennisdag ook in het teken van de Grof Zand Barrière. Deze innovatieve maatregel voorkomt ook piping bij dijken. Inmiddels is er voor beide innovaties veel kennis en ervaring opgedaan.
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft de kennisdag georganiseerd om de opgedane kennis en ervaring te delen. De dag was drukbezocht en er waren diverse betrokkenen en geïnteresseerden van waterschappen, Rijkswaterstaat, Deltares, aannemers en ingenieursbureaus aanwezig.