• Samenwerken aan duurzaamheid

Deelname aan initiatieven

Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen. Hierdoor doen wij ook nieuwe kennis op op het gebied van energiereductie. Deze kennis zetten wij vervolgens in  binnen de algehele bedrijfsvoering of specifiek binnen projecten. 

Wij nemen deel aan de initiatieven:

  • Werkgroep Duurzaamheid Waterbouwers
  • Green Deal Duurzaam GWW 2.0
  • Self Supporting Rivier Systeem

 

Werkgroep Duurzaamheid Waterbouwers

Van den Herik Sliedrecht vergadert actief mee in de werkgroep Duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers. De werkgroep denkt mee in de duurzaamheidontwikkelingen bij voor de waterbouw relevante opdrachtgevers en wetgever. Belangrijke onderwerpen waar de werkgroep zich over buigt zijn onder andere de ontwikkeling van DuboCalc, de CO₂-Prestatieladder en toepassing BPKV.

 

Door de werkgroep wordt op vele fronten (ook richting opdrachtgevers) meegepraat over duurzame ontwikkeling. Er zijn subgroepjes actief en de afzonderlijke deelnemers brengen bij de plenaire vergadering hun specifieke kennis en bedrijfservaringen in. De werkgroep adviseert de vereniging ook over de invulling van duurzaamheidsvraagstukken en beleid.

 

Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Van den Herik Sliedrecht neemt deel aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0

 

De Green Deal is een samenwerkingsverband tussen ruim 60 partijen (overheid, marktpartijen, kennisinstellingen) uit de sector grond-, weg-, en waterbouw. Zij hebben afgesproken langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland. Door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en in 2020 een CO₂-reductie te behalen van 20% ten opzichte van 1990. 

 

De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water-, en wegenbouw-projecten en komt voort uit de Green Deal GWW uit 2013. Het doel is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

 

Klik hier voor onze ervaringen met DGWW in het Project 'Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Centrum'.

 

Self Supporting Rivier Systeem

Op dit moment werkt Van den Herik  mee aan het SSRS programma (Self Supporting Rivier Systeem), een programma geïnitieerd vanuit Rijkswaterstaat. Dit is ingebracht in het project "Prestatiecontract Twentekanalen en IJsseldelta". We onderzoeken hier de mogelijkheden van sedimentsturing: verminderen van verontdieping en daarmee verminderde baggerinzet ten behoeve van onderoud. Dit resulteert in minder gasolieverbruik van schepen. Ook testen we hier het groenbeheer middels vee. Dit is een besparing op maaien en daarmee op dieselverbruik. 

 

Klik hier voor onze ervaringen met SSRS in het Project 'Prestatiecontract Twentekanalen en IJsseldelta'.